Права та обов'язки

6 листопада 2014, 10:28

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ.

                        Учасники Асоціації мають право:

·                     приймати участь у роботі Загальних Зборів;

·                     призначати та відкликати в порядку, що встановлюється Правлінням Асоціації, одного повноважного представника на Загальні Збори, який матиме право одного голосу. Повноваження представника підтверджується відповідно до чинного законодавства;

·                     обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів Асоціації;

·                     приймати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Асоціації, а також в інших заходах, що здійснюються Асоціацією;

·                     брати участь у підготовці і реалізації програм Асоціації;

·                     одержувати інформацію про діяльність Асоціації. На вимогу Учасника Асоціація зобов'язана надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Асоціації про діяльність, протоколи зборів;

·                     вносити заяви та пропозиції на розгляд Загальних Зборів та інших органів Асоціації;

·                     одержувати необхідну допомогу у вирішенні питань що входять у сферу діяльності Асоціації;

·                     користуватися всіма послугами Асоціації, її структурних підрозділів на умовах, що визначаються керівними органами Асоціації;

·                     публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих та електронних засобах масової інформації Асоціації;

·                     бути представленим на WEB-сторінці Асоціації;

·                     вийти із складу Асоціації в порядку та умовах обумовлених цим Статутом;

·                     приймати участь у виставках та інших заходах публікуватися в рекламно-інформаційних виданнях, які проводяться (видаються) під егідою Асоціації;

·                     бути Учасником інших об'єднань підприємств;

·                     мати інші права зазначені чинним законодавством цим Статутом.

·                Учасники Асоціації зобов'язані:

 

·                     дотримуватись норм цього Статуту;

·                     активно сприяти здійсненню цілей завдань і функцій Асоціації;

·                     виконувати рішення керівних органів Асоціації з питань, що стосуються діяльності Асоціації;

·                     забезпечувати відповідно до умов, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків;

·                     здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнерів добропорядності і не допускати недобросовісної конкуренції;

·                     не вчинювати дій. що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Асоціації;

·                     сплачувати вступні та членики внески, розмір та порядок сплати яких визначаються Загальними зборами;

·                     не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації чи її Учасників.

·                     Під комерційною таємницею маються на увазі відомості пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю як Асоціації, так і її Учасників розголошення (передача, витік), який може завдати шкоди інтересам Асоціації чи її Учасникам.

·                     Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Асоціації та порядок їх захисту визначаються керівництвом Асоціації.

·                     Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види інтелектуальної власності, передчасне розголошення, якої може нанести збитки Асоціації чи її Учасникам.

 

 

Рейтинг: 0 / 5 - Оцінки: 0
string(32) "4d2d737f8881f0e093acde6735dab472"