Цілі і завдання асоціації

Основним завданням асоціації виробничих та переробних підприємств м’ясної галузіє є безпека тваринницької продукції, що поставляється на український ринок. Діяльність Асоціації спрямована на забезпечення додаткових гарантій безпеки продовольства у ветеринарно-санітарному відношенні, як виробленого на територіїУкраїни, так і ввезеного з-за кордону, що досягається шляхом співпраці між асоціаціями європейських експортерів і українських імпортерів.

Асоціацією розроблений і застосовується спільно з галузевими міністерствами гармонізований механізм взаємодії імпортерів і експортерів тваринницької продукції , що поставляється на український ринок.

Міжнародне партнерство - взаємодія з європейськими асоціаціями в рамках обміну інформацією про стан європейського тваринницького і м'ясного ринку , основні тенденції та динаміку розвитку європейської тваринницької та м'ясної галузі, статистичну інформацію про поголів'я сільськогосподарських тварин , виробництві та споживанні м'яса в ЄС та інших країнах, епізоотичної ситуації, цінах на м'ясну сировину, розвитку торговельних відносин з новими членами ЄС, зміни в торговому законодавстві Європейського Союзу.

Асоціація сприяє у підготовці фахівців з оцінки переробних підприємств, що планують експортувати свою продукцію в Україну.

Цілю створення Асоціації не є досягнення Асоціацією та її Учасниками будь-якої угоди щодо розподілу ринку України, чи координації господарської діяльності Учасників на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував чинне антимонопольне законодавство видані на його основі правила та положення.

У відповідності з метою і цілями Асоціація здійснює такі напрями діяльності: підтримка внутрішньо-української і міжнародної кооперації в сфері вирощування, переробки, виробництва і торгівлі м’ясом та м’ясною продукцією.

 

Основними цілями (завдання) Асоціації є:

 • сприяння органам державної влади України в реалізації декларованої пріоритетності товаровиробників м'ясної галузі, а також законності формування й функціонування ринку м'яса й м'ясопродуктів;
 • захист встановлених законодавством прав виробників і споживачів при регулюванні, виробництві і реалізації на ринку м'яса та м'ясопродуктів;
 • сприяння створенню та обґрунтуванню продовольчої стратегії України як найважливішого елементу державної політики України на основі Концепції державної політики в галузі здорового харчування населення країни;
 • представлення діяльності та захист спільних інтересів Учасників Асоціації на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • сприяння розвитку суб’єктів господарювання м’ясного ринку та супутніх галузей - Учасників Асоціації, збільшенню конкурентоспроможності м'ясної сировини та м’ясних продуктів українського походження, поліпшенню їхньої якості на основі впровадження наукомістких, високоефективних технологій переробки сировини й сучасної техніки.

 

Асоціація виконує наступні завдання:

 • сприяє роботі операторів м’ясного ринку та супутніх галузей по створенню і дотриманню встановлених законодавством України правил діяльності в цій сфері;
 • здійснює взаємодію операторів м’ясного ринку та супутніх галузей з органами державної влади по проблемам, що виникають в області економічних відносин у м'ясній галузі;
 • бере участь у розробці і реалізації державних та цільових програм розвитку тваринництва та м’ясопереробного комплексу на основі передових досягнень науки;
 • бере участь спільно з органами державної влади України в розробці нормативних актів, що регламентують порядок стандартизації та сертифікації в даній галузі;
 • бере участь у роботі по зміні та дотриманню порядку державних закупівель продовольства для захисту консолідованих позицій Учасників Асоціації;
 • сприяє впровадженню нових високоефективних вітчизняних і закордонних розробок та досягнень в галузі виробництва продуктів тваринного походження. Формує суспільну думку на користь споживання вітчизняної продукції;
 • формує й виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи із створення нових видів наукомісткої продукції, сировини і матеріалів, що мають значення для м'ясної галузі в цілому, її окремих підприємств та суміжних галузей; відновлює та зміцнює зв'язки між усіма суб’єктами господарювання м’ясного ринку та супутніх галузей: сільського господарства та переробними підприємствами, виробниками іпостачальниками технологічного устаткування, приладів, інструментів;
 • здійснює науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, всіляко сприяє Учасникам Асоціації в налагодженні і розвитку співробітництва з ними по вивченню та використанню передового досвіду.
 • консультативна участь у виробленні політико-правових впливів і механізмів державного контролю імпорту в Україну з інших держав та експорту за митну територію України продукції тваринного походження через прогнозування можливих наслідків експортно-імпортних операцій з купівлі-продажу тварин, м'яса та м'ясопродуктів, що полягає в розробці запобіжних заходів з метою послаблення впливу негативних наслідків та розширення можливостей використання позитивних процесів;
 • незалежна експертиза при імпорті і реалізації м'ясної продукції з ознаками, характерними для дій недобросовісних конкурентів з подальшим зверненням до державних служб, що ведуть контроль і здійснюють правопорядок у даній сфері;
 • разом із санітарно-епідеміологічними службами бере участь у контролі за експортно- імпортними операціями з купівлі-продажу тварин, м'яса та м’ясопродуктів;
 • консультативне сприяння органам державної влади у виробленні рішень щодо прискорення розвитку вітчизняної м'ясної промисловості;
 • представлення й захист встановлених і обумовлених законодавством України прав і інтересів операторів м’ясного ринку та супутніх галузей в органах державної влади України;
 • вироблення рекомендацій зі створення механізмів взаємодії органів державної влади України та операторів м’ясного ринку та супутніх галузей, спрямованих на забезпечення їх економічних інтересів;
 • надання технічної та організаційної допомоги в питаннях сертифікації і реєстрації української продукції, а також продукції іноземних виробників;
 • здійснення взаємодії з державними та іншими організаціями в галузі митного і податкового законодавства, стандартизації продукції та створення економічних програм;
 • спільна реалізація та освоєння Учасниками Асоціації на пайовій основі великих інвестиційних програм;
 • участь в організації та проведенні експертиз проектів нормативних актів з питань, що стосуються роботи м’ясного ринку та супутніх галузей;
 • організація і проведення семінарів, «круглих столів», форумів з окремих питаннях регулювання м’ясного ринку та супутніх галузей, що відповідають спільним інтересам;
 • організація і проведення міжнародних та республіканських конференцій, семінарів, симпозіумів, у тому числі по вдосконаленню правового державного регулювання м’ясного ринку;
 • участь у розробці та реалізації програм забезпечення економічної, інформаційної безпеки, охорони комерційної таємниці, інтелектуальної і промислової власності підприємств м’ясного ринку та супутніх галузей;
 • обмін інформацією, досвідом роботи, кадровими ресурсами серед Учасників Асоціації;
 • консультування Учасників Асоціації по широкому спектру науково-технічних питань, пов'язаних з роботою м’ясного ринку та супутніх галузей;
 • організація випуску та поширення інформаційно-методичних матеріалів про діяльність Асоціації;
 • організація просвітницької та рекламної діяльності для пропаганди кращої якості вітчизняних продовольчих товарів, для зміцнення репутації добросовісних вітчизняних виробників.
string(32) "4d2d737f8881f0e093acde6735dab472"